UTJCARS Galati

DESCARCA  STATUTUL UTJCARS GALATI.pdf

Statutul Uniunii Teritoriale Judetene a Caselor de Ajutor Reciproc Galati

UNIUNEA TERITORIALA JUDETEANA A CASELOR DE AJUTOR RECIPROC ALE SALARIATILOR GALATI

Uniunea Teritoriala Judeteana a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor Galati este o organizatia judeteana autorizata, care urmareste mentinerea si dezvoltarea caselor de ajutor reciproc ale salariatilor, institutii financiare nebancare, afiliate, împreuna cu Uniunea Nationala a C.A.R.

Produse si servicii furnizate de C.A.R-urile afiliate

 • Acordarea de împrumuturi, cu dobânda, pentru satisfacerea nevoilor personale sau dezvoltarea afacerilor.
 • Constituirea fondurilor sociale proprii prin acumulari lunare sau ocazionale si bonificarea acestora prin dobânzi anuale.
 • Acordarea unui ajutor nerambursabil urmasilor, în cazul decesului unui membru, cu conditia ca C.A.R. sa aiba constituit fondul pentru ajutor în caz de deces.

Are afiliate un numar de 40 de case de ajutor reciproc

Activitatea Uniunii teritoriale este nonprofit si are la baza urmatoarele obiective:

 • A – prezintă, protejează, susţine şi apără interesele specifice caselor de ajutor reciproc afiliate şi ale membrilor acestora, în relaţiile cu organele locale ale administraţiei de stat, cu instituţiile financiare, juridice şi cu alte organizaţii din România. În cazul în care instituţiile guvernamentale, alte instituţii sau organizaţii lezează interesele caselor de ajutor reciproc, Uniunea teritorială este împuternicită, în urma hotărârilor organelor colective de conducere, să apeleze la formele legale de protest pentru apărarea acestor interese;
 • B – acţionează pentru asigurarea respectării autonomiei caselor de ajutor reciproc afiliate în conformitate cu statutele acestora şi statutul propriu al Uniunii teritoriale;
 • C – acţionează pentru respectarea legislaţiei financiare cu aplicabilitate la casele de ajutor reciproc afiliate, în scopul utilizării corecte a fondurilor obşteşti ale acestora;
 • D – organizează, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice şi alte instituţii abilitate, instruiri, cursuri de pregătire în domeniul financiar – contabil, precum şi schimburi de experienţă;
 • E – asigură un sistem informaţional corespunzător pentru casele de ajutor reciproc afiliate;
 • F – supraveghează şi controlează activitatea caselor de ajutor reciproc afiliate din teritoriul său potrivit regulamentului şi normelor de supraveghere emise de Uniunea Naţională;
 • G – primeşte, verifică şi centralizează situaţiile financiare periodice ale caselor de ajutor reciproc afiliate, în vederea depunerii lor la Uniunea Naţională;
 • H – protejează fondurile membrilor C.A.R. prin urmărirea introducerii la casele de ajutor reciproc afiliate a standardelor financiare prudenţiale;
 • I – poate înfiinţa, în condiţiile legii, societăţi comerciale în interesul caselor de ajutor reciproc afiliate;
 • J – sprijină activitatea caselor de ajutor reciproc afiliate prin fondul de lichidităţi;
 • K – acţionează pentru respectarea legislaţiei cu privire la raporturile de muncă, asigurările şi protecţia socială la casele de ajutor reciproc afiliate;
 • I – soluţionează problemele de personal ale salariaţilor de la casele de ajutor reciproc afiliate, exercită atribuţii de personal în baza delegării de competenţă primită de la C.A.R.;
 • M – realizează orice alte activităţi ce decurg din necesităţile de dezvoltare ale sistemului caselor de ajutor reciproc.